Articles


When Buddha first embarked upon his spiritual quest he practised many austerities.
One day two musicians happened to pass by the tree under which he was sitting in meditation. One was saying to the other, “Do not tighten the strings of your sitar too much or they will snap. Do not keep them too loose either or they will produce no music. Keep to the middle path.”
Those words hit Buddha with such force that they revolutionized his whole approach to spirituality. He was convinced they had been said for him. From that minute on he gave up all his severities and began to follow a way that was easy and light, the way of moderation. In fact, his approach to enlightenment is called the Middle Path.

The Prayer of the Frog
Tony de Mello

JAK BUDDA ZNALAZŁ DROGĘ ŚRODKA
Kiedy Budda po raz pierwszy rozpoczął swe poszukiwanie duchowe, praktykował wiele umartwień.
Pewnego dnia zdarzyło się, że dwaj muzycy przechodzili obok drzewa, pod którym siedział pogrążony w medytacji. Jeden mówił do drugiego: „Nie naciągaj za bardzo strun swojej gitary, bo się zerwą. Nie trzymaj ich też zbyt luźno, bo nie dobędziesz z nich muzyki. Trzymaj się drogi środka”.
Słowa te uderzyły Buddę z taką siłą, że zrewolucjonizowały jego całe podejście do duchowości. Był przekonany, że zostały one powiedziane dla niego. Od tej chwili zrezygnował ze wszystkich umartwień i zaczął podążać drogą, która był łatwa i lekka, drogą umiarkowania. Rzeczywiście, jego podejście do oświecenia nazywane jest Drogą Środka.
Modlitwa Żaby

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore