Articles


The disciple asked for a word of wisdom. 
Said the Master, "Go sit within your cell and your cell will teach you wisdom." 
"But I have no cell. I am no monk." 
"Of course you have a cell. Look within." 

One Minute Wisdom
Tony de Mello


Wnętrze 
Uczeń prosił o słowo mądrości. 
Mistrz rzekł: 
- Idź, usiądź w swojej celi, a ona nauczy cię mądrości. 
- Ależ ja nie mam żadnej celi. Nie jestem mnichem. 
- Ależ masz ją. Wejrzyj w siebie! 

Minuta mądrości

 

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore