Articles


The Master gave his teaching in parables and stories which his disciples listened to with pleasure – and occasional frustration, for they longed for something deeper. 
The Master was unmoved. To all their objections he would say: 
"You have yet to understand, my dears, that the shortest distance between a human being and Truth is a story." 
Another time he said: 
"Do not despise the story. A lost gold coin is found by means of a penny candle; 
the deepest truth is found by means of a simple story." 

One Minute Wisdom
Tony de Mello

Mity 

Mistrz uczył posługując się przypowieściami i opowiadaniami. 
Uczniowie słuchali tego z przyjemnością, czasem jednak czuli się zawiedzeni, tęskniąc za czymś głębszym. 
Mistrz był niewzruszony. 
Na wszystkie zarzuty odpowiadał: 
- Drodzy moi, wciąż jeszcze nie rozumiecie, że właśnie w opowiadaniu odległość między człowiekiem, a Prawdą jest najmniejsza. 
Innym razem powiedział: 
- Nie gardźcie opowiadaniem. 
Zgubioną złotą monetę można znaleźć za pomocą zwykłej świecy. 
Najgłębszą prawdę można odsłonić za pomocą zwykłej opowieści.

Minuta mądrości

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore