Articles

Ponadto jak tradycyjne wierzenia kultury "prymitywnych", również i ta, którą stanowią oni, się na bezdyskusyjnych założeniach.
To, co z tego wynika, zależy od państwa.

W swojej interesującej książce "Globalna zmiana umysłu" dr Willis Harman wymienił trzy paradygmaty, w bazie rozwinęło się i wciąż rozwija).

 1. Materia tworząc umysł.  
  Podstawowym tworzywem budowy wszechświata jest materia, a rzeczywistość poznajemy za pośrednictwem światopoglądu świata nieistniejącego powstały z materii na jednym z etapów ewolucyjnego i nie.
 2. Dualizm, czyli materia i umysł.
  Wszechświatowy jest z materii-energii i umysłu-ducha.
  Materię -dźwięku badań dotyczących szczegółowych czynników. Umysł-duch poznajemy poprzez metody eksploracji wnętrza.
 3. Transcendentny monizm. Umysł tworzy materię.
  Świat fizyczny jest tym dla wielkiego umysłu, czegoś obraz ze snu dla umysłu indywidualnego. Ostateczna rzeczywistość ukryta za zasłoną fizycznie jest poznawalna nie przez zmysły, dzięki czemu intuicyjnemu wglądowi. Świadomość nie jest materiał końcowy materialnej ewolucji: przeciwnie, jest początkiem materialnego doświadczenia.

W naszej kulturze filozofii ustanawia się na anachronicznym modelu. Model dziesięć, który jest zbudowany z rdzenia, który poznajemy i oczekujemy, że dzięki temu procesowi zrozumiemy otaczającą rzeczywistość. Nauczono nas ufać racjonalnemu umysłowi i żyć z nim w zgodzie.
Dzielimy wszystko na oddzielne części i badamy je.

Mówimy:
"oni niszczą nasza planetę", "Wszystkiemu winien JEST rząd" ...............
Twierdzenia Tego rodzaju oddzielają NAS O Tych "innych" na ktorých mozna zrzucić odpowiedzialnosc. Z tej samej serii: Z drugiej strony uwalniając od poczucia współżycia.

Identycznie traktujemy problem choroby. Oddzielamy ją od samych siebie, traktując jako coś narzuconego. Wszystko szufladkujemy, wykonanie takich wyników jak:
"Zaraziłem się od ciebie", "Ból tej nogi jest do do zniesienia".

Próbujemy pozbyć się objawów, zamiast usiłować dotrzeć do źródeł problemów.
"Boli mnie kręgosłup, mieć ibuprofen" - sygnalizujemy swój zdrowy problem, potwierdzając nasze przekonanie, że rzeczaż na dyżur późniejszy, a także mając na uwadze, że lek nie działa.

W ramach funkcjonującego gospodarstwa paradygmatu, nie zajmujemy się, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.

Jeżeli problem nie został rozwiązany, myślę o tym, co się dzieje, to znaczy, to znaczy intencji, myśli ja emocji.

W tym celu można podać model, w którym się znajdujemy. Tymczasem diagnoza "nieuleczalności" jest rozstrzygeniem strategicznego systemu medycznego, a nie pacjenta. Mamy tendencję do transferu jakości, że "nasz" model rzeczywistości jest w rzeczywistości, zapominając, że jesteś w modelach.

W przypadku, gdy nie jestem w stanie zrobić niczego dla ciebie, nie mogę zrobić tego dla Ciebie.


Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore