Articles


"I wish to become a teacher of the Truth." 
"Are you prepared to be ridiculed, ignored and starving till you are forty-five?" 
"I am. But tell me: what will happen after I am forty-five?" 
"You will have grown accustomed to it." 

One Minute Wisdom
Tony de Mello


Proroctwo 
Chciałbym zostać nauczycielem Prawdy. 
- Czy jesteś gotów być wyszydzanym, lekceważonym i cierpieć głód 
aż do czterdziestego piątego roku życia? 
- Tak. Ale powiedz mi: co będzie, kiedy minie tych czterdzieści 
pięć lat? 
- Przyzwyczaisz się już do tego. 

Minuta mądrości

 

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore