Articles

An ancient philosopher, dead for many centuries, was told that his teachings were being misrepresented by his representatives. Being a compassionate and truthloving individual, he managed, after much effort, to get the grace to come back to earth. For a few days it took him several days to convince his successors of his identity. Once that was established, they promptly lost all interest in what he had to say and begged him to disclose to them the secret for coming back to life from the grave.
It was only after considerable exertion that he finally convinced them that there was no way he could impart this secret to them and that it was infinitely more important for the good of humanity that they restore his teaching to its original purity.
A futile task! What they said to him was, “Don’t you see that what is important is not what you taught but our interpretation of what you taught? After all, you are only a bird of passage whereas we reside here permanently.”
When Buddha dies, the schools are born.
The Prayer of the Frog
Anthony de Mello
~
POWRÓT FILOZOFA
Starożytnemu filozofowi, nieżyjącemu od wielu wieków powiedziano, że jego nauki były źle wypełniane przez jego następców. Będąc litościwym i miłującym prawdę człowiekiem, zdołał po wielu wysiłkach uzyskać łaskę kilkudniowego powrotu na ziemię.
Parę dni zabrało mu przekonanie swych następców, że to on we własnej osobie. Kiedy już w to uwierzyli, szybko stracili zainteresowanie dla tego, co miał im do powiedzenia i błagali go, aby odkrył przed nimi sekret swego powrotu z krainy śmierci.
Po długich staraniach, wreszcie przekonał ich, że nie ma mowy o zdradzeniu im tego sekretu i że nieskończenie ważniejsze dla dobra ludzkości byłoby, gdyby powrócili do stosowania się do jego nauk w ich pierwotnej idealnej formie.
Próżny zamiar. Powiedzieli mu: „Czy nie widzisz, że ważne jest nie to, czego nauczałeś, ale nasza interpretacja? Poza tym, jesteś tu tylko przelotnym ptakiem, podczas gdy my mieszkamy tu na stałe”.
Gdy Budda umiera, szkoły są palone.
Modlitwa Żaby

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore