Articles

True philosopher that he was, Socrates believed that the wise person would
instinctively lead a frugal life. He himself would not even wear shoes; yet he
constantly fell under the spell of the marketplace and would go there often to
look at all the wares on display. When one of his friends asked why, Socrates said, “I love to go there and discover how many things I am perfectly happy without.” Spirituality is not knowing what you want but understanding what you do not need.
THE PRAYER OF THE FROG
by Tony de Mello

SOKRATES NA RYNKU
Będąc prawdziwym filozofem, Sokrates wierzył, że człowiek mądry będzie instynktownie wiódł skromne życie. On sam nie nosił nawet butów; jednakże stale ulegał czarowi targu i często tam chodził, żeby popatrzeć na te wszystkie wystawione towary.
Kiedy jeden z przyjaciół zapytał go, dlaczego tam chodzi, Sokrates powiedział: „Uwielbiam odkrywać, bez jak wielu rzeczy, jestem doskonale szczęśliwy”.
Duchowość to
nie wiedza, czego się pragnie,
lecz zrozumienie, czego się nie potrzebuje.
MODLITWA ŻABY

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore