Articles


"Of what use is your learning and your devotions? Does a donkey become wise 
through living in a library or a mouse acquires holiness from living in a church?" 
"What is it then we need?" 
"A heart." 
"How does one get that?" 
The Master would not say. What could he say that they wouldn't turn into a subject to be learnt or an object of devotion? 

One Minute Wisdom
Tony de Mello

Bez słów 

- Jaki sens ma wasza nauka i wasze praktyki pobożne? 
Czyż osioł staje się mądry przez to, że żyje w bibliotece, albo 
czy mysz osiąga świętość przez to, że chowa się w jakimś kościele? 
- Czegóż nam więc potrzeba? 
- Serca. 
- Co trzeba zrobić, by je mieć? 
Mistrz nie chciał nic odpowiedzieć. 
Cokolwiek by powiedział, uczyniliby to przedmiotem studiów lub 
podstawą pobożnych praktyk. 

Minuta Mądrości

 

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore