Articles

Buddha seemed quite unruffled by the insults hurled at him by a visitor. When his
disciples later asked him what the secret of his serenity was, he said:
“Imagine what would happen if someone placed an offering before you and you didnot pick it up. Or someone sent you a letter that you refused to open; you wouldbe unaffected by its contents, would you not? Do this each time you are abused andyou will not lose your serenity.”
The only kind of dignity
which is genuine
is that which is not diminished
by the disrespect of others.
You don’t diminish the majesty
of Niagara Falls
by spitting in it.

THE PRAYER OF THE FROG

NIEWZRUSZONY BUDDA
Budda zdawał się być niewzruszony obelgami, rzucanymi na niego przez gościa. Kiedy później uczniowie zapytali go o sekret jego pogody, powiedział:
„Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ktoś postawił przed wami ofiarę, a wy nie podnieślibyście jej, lub gdyby ktoś wysłał wam list, którego byście nie otworzyli; jego treść nie miałaby na was wpływu, nieprawdaż? Róbcie tak za każdym razem, gdy was lżą, a nie stracicie swej pogody”.
Jedyny rodzaj godności,
który jest prawdziwy,
to ten, którego nie zdoła pomniejszyć
brak szacunku innych.
Nie pomniejszysz majestatu
wodospadu Niagara,
plując na niego.
MODLITWA ŻABY
Tony de Mello

 

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore