Articles"How shall I help the world?" 
"By understanding it," said the Master. 
"And how shall I understand it?" 
"By turning away from it." 
"How then shall I serve humanity?" 
"By understanding yourself." 

One Minute Wisdom
Tony de Mello


Wycofanie się 

- Jak mogę pomóc światu? 
- Rozumiejąc go - odrzekł Mistrz. 
- A w jaki sposób mogę go zrozumieć? 
- Opuszczając go. 
Jak więc będę mógł służyć ludzkości? 
- Rozumiejąc samego siebie. 

Minuta Mądrości

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore