Blogs

Cel

 

The Smell of Wildflowers by Danny Seidman on 500px.com

Istnieje bezpośredni związek pomiędzy myśleniem i tworzeniem; między przekonaniami i doświadczeniami.

Z myśli rodzi się wszystko.

Cokolwiek było, jest i będzie, stanowi fizyczny wyraz naszych przekonań i sposobu myślenia.

Dostrzegaj w zewnętrznym świecie odbicie sposobu myślenia i zmieniaj to, co zmienić możesz - swoje przekonania stanowiące o postrzeganiu i tworzeniu rzeczywistości.

Strach przed wyrażaniem własnego potencjału, własnego wewnętrznego piękna, miłości, mądrości, sprawiedliwości, duchowości, daje pole do działania oszustom, złodziejom, szarlatanom - istotom chorym z powodu żądzy czy nienawiści.

Czy wybierasz pobyt w "świecie Ducha" na doświadczanym obecnie poziomie, czy podążanie dalej w wiedzy i doświadczeniu?
Czy wybierasz  całkowite zatracenie swej "indywidulanej tożsamości" i stopienie się z Jednością?
Co wybierasz?

Jedna rzecz jest wiecznie prawdziwa; zawsze będzie ci dane doświadczenie, w które wierzysz, że będzie ci dane.

"Rozmowy z Bogiem" - Neal Donald Walsch

Życie, to ruch. Brak zmiany, to brak ruchu. Brak ruchu, to martwota.

Kto rozumie potrzebę zmiany, płynie z życiem. 
Zmienia przekonania, współtworzy nowy model życia społecznego, by najpełniej wyrazić siebie. Postawa zachowawcza zawsze wynika ze strachu. Miłość zawsze motywuje do nowych działań, do zmiany.

Nowa myśl, nowy pomysł płynący z przeobrażenia przekonań pod wpływem życiowego doświadczenia, pozwala na stworzenie nowego doświadczenia, w którym odkrywa się nieznane aspekty wewnętrznego potencjału.

O rozwoju decyduje otwartość na nowe. Oznacza to nowe wyzwania i opuszczenie wygodnej strefy ochronnej.

Osądzanie, ocenianie drogi innych z perspektywy własnej drogi rozwoju jest bezpodstawne i bezzasadne. To tak jakby róża oczekiwała, że tulipan powinien posiadać jej zapach i formę.

Miłość, to akceptacja i... wybór nowego podyktowany wnioskami płynącymi z dotychczasowego doświadczenia siebie. Uczciwość, upór, konsekwencja i wytrwałość, to istotne cechy warunkujące pozostanie na jakiś moment i ugruntowanie na kolejnym etapie osobistej podróży.

Jaka jest różnica pomiędzy osądem, a spostrzeżeniem?

Spostrzeżenie, to wstęp do zmiany, osąd, to preludium do odrzucenia.

Wszyscy, bez wyjątku wszyscy podążacie drogą ewolucji. Taki jest Mój cel. Dla was i przez was.

"Rozmowy z Bogiem" - Neal Donald Walsch

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

http://www.obkvega.com/pl/blog/item/232-rozwoj-cxxx.html

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore