Blogs

Celebracja życia

 

Poppies In The Park by Kimber Leigh on 500px.com

Świat stworzony na bazie myśli przemija. Emocje przychodzą i odchodzą. Co pozostaje?

Obserwujesz swoje myśli, emocje oraz przekonania na bazie których reżyserujesz swój film. Kim jest obserwator, a jednocześnie twórca i ten, który doświadcza?
Kim jesteś?

Jaki wpływ na kreację i doświadczanie rzeczywistości mają wzorce zachowań oferowane przez środowisko życia człowieka?

Kiedy wzorce zachowań prowadzą do poszerzenia okna osobistej wolności?

Co rozumiesz pod pojęciem "wolność wyboru"?
Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy realizacją "wolności wyboru" w oparciu o zaprogramowany umysł, a wyborem płynącym z poziomu "wolności serca"?

Dlaczego wybór z poziomu zaprogramowania, oznacza stagnację w rozwoju?

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy "wolnym wyborem" kochającego człowieka, a "wolnym wyborem" istoty mającej zamknięte na Miłość serce?

Dokąd, z perspektywy realnego rozwoju ludzkiej istoty, prowadzi wolny wybór z poziomu "wielkiego ego", a dokąd zmierza wolny w swym wyborze człowiek, odczuwający Miłość?
Czy dostrzegasz różnicę?

Czym z Twojej perspektywy jest i dokąd prowadzi świadomość siebie, świadomość tego, kim się jest na dany moment życiowego doświadczenia?

Konsekwencje naszych wyborów pozbawionych Miłości do siebie i innych są bardzo bolesne. Doświadczenie, poza odczuciem, ma sens edukacyjny. 
Czasem uczy nas większej troski o siebie, często dotyczy innych istot, które wraz z nami podążają ścieżką ewolucji.

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że skutkiem ich wyboru pomijającego inne istoty, może być ich własna niemoc realizacyjna w przyszłości. Daj urosnąć drugiemu. Często, to właśnie ten szary, nic nie znaczący ze społecznego punktu widzenia, mały człowiek, jest warunkiem Twoich sukcesów w przyszłości, w tym rozwoju osobistego. Czujność i uważność Miłości, jest nieocenionym wsparciem dla dokonywania właściwych wyborów.

Egoistyczne nastawienie, niesie wiele błędnych decyzji i doświadczeń, choć w momencie, kiedy je podejmujemy, wydaje się niezwykle atrakcyjne.

Jeśli dostrzegasz swoje błędne decyzje, jeśli doświadczenia podjęte przez Ciebie w przeszłości, przyniosły ból, niespełnienie i cierpienie, skup się na swoich przekonaniach, na bazie dzięki której rozwinąłeś swoje doświadczenie. 
Zmień je!
Zmieniając przekonania, zmienisz perspektywę, z której postrzegasz rzeczywistość.Tylko wtedy, wzbogacony o nowe spojrzenie na rzeczywistość, możesz ruszyć bez obciążania siebie i innych do dalszej realizacji siebie, swoich planów i marzeń. 
Zmienić świat, można jedynie zmieniając siebie.

Jakże łatwo snuć cudowne plany, realizować marzenia, jeśli nasze podstawowe ludzkie potrzeby są zaspokojone, jak trudno wznieść swoje myśli i uczucia na wyższy energetycznie pułap, kiedy ból i cierpienie wykrzywia obraz naszej codziennej rzeczywistości. 
Jeśli Twoje życie uwarunkowały negatywnie wybory innych, jeśli doświadczyłeś w związku z tym, bólu i cierpienia, nie skupiaj się na tych odczuciach, nie myśl o odwecie. Utrwalisz w ten sposób negatywny obraz rzeczywistości i sam sobie odetniesz możliwość podniesienia siebie.

Skup się na sobie, swoich potrzebach, które możesz zabezpieczyć w oparciu o własny potencjał i wsparcie tych, którzy chcą ten fragment ścieżki rozwoju przejść razem z Tobą. 
Pokaż sam sobie, na co Ciebie stać. Moc jest zawsze z człowiekiem, w którego sercu rozkwita kwiat Miłości. Bez względu na szczebel drabiny hierarchii społecznej, który zajmujesz, na ilość dyplomów i certyfikatów, tudzież osób, które zdecydowały się na wspólną podróż. Często podążając w zgodzie z własną Prawdą, idziesz sam.

Jeśli skupisz się na bólu, pomnażasz go. To bardzo obciążający wybór.

Istnieje wiele technik oferowanych przez różnych uzdrowicieli, technik, które mają zagwarantować nam powrót do psychofizycznego dobrostanu. Ich skuteczność jest ograniczona, bowiem każdy człowiek musi znaleźć swoją własną drogę do uzdrowienia siebie. 
Każde doświadczenie ma sens edukacyjny, poznawczy. Oznacza to konieczność wnioskowania i wykorzystywania zdobytej w ramach doświadczenia wiedzy o sobie, do wykonania kolejnego kroku na drodze do uzdrowienia siebie. 
Zdrowie, to nie tylko sprawne ciało. To harmonia na wielu niematerialnych poziomach naszej istoty, dzięki czemu potrafimy tworzyć rzeczywistość w odczuciu spełnienia i harmonii.

Wiedza płynąca wieloma kanałami, to jedynie źródło inspiracji. Możliwość wykorzystania jej, posiłkowania się nią, nie zastąpi naszego własnego doświadczenia. Nikt i nic poza nami samymi nie uzdrowi naszego życia i świata.

Internet jest źródłem wielu informacji. Na FB nieustannie ukazują się krótkie filmiki dotyczące pomocy bezdomnym ludziom czy zwierzętom, piękne akty ludzkiego serca. Poza wzruszeniem, które wzbudzają ludzie o kochających sercach, poza wzorcami do naśladowania, mają one aspekt, o którym niewiele się pisze. Czyny te, rozwijają ich własne serce. Oznacza to rozwój ich świadomości.

Wielu poznanych przeze mnie ludzi identyfikuje rozwój z finansowym sukcesem. Myślę, że to stwierdzenie nie musi, ale może być dalekie od prawdy. Manipulacja, którą często wykorzystują istoty dążące do finansowego sukcesu, oddala ich od własnej Prawdy, od ich własnego serca. Jezus rozprawił się z tym problemem walcząc z szatanem na pustyni, i jak dalej niosą słowa Ewangelii: "Nie da się służyć dwóm panom na raz: Bogu i mamonie".

Głodny człowiek, bezdomny pies, to wyzwanie, które obrazuje PRAWDĘ dotyczącą realnego poziomu rozwoju ludzkiego serca. Nie słowa, ale czyny świadczą o miejscu rozwoju człowieka.

Egoizm, to choroba budowana na bazie wyobrażeń o własnej wielkości, o własnej wyjątkowości. Niewiele ma wspólnego z czułością, ciepłem i serdecznością kochającego, otwartego na wszelkie wsparcie dla innych, człowieka. Egoista, to człowiek, który udzieli Ci, albo nie, tak zwanych "dobrych" rad i zamknie szybko oczy na Twój problem. 
Tylko, jak ma się do jego "szlachetności", Miłość i czynione na jej odczuciu kochające czyny...?

O wielkości człowieka świadczą nie słowa, ale czyny. O wielkości serca, dzielenie się tym, co sam posiada najcenniejszego, bez względu na okoliczności towarzyszące jego życiu.

Nie wzrośniesz w rozwoju na wyobrażeniach o sobie. Wyobrażenie, to początek drogi. Twoja kreacja, Twoje doświadczenie, Twój stosunek do wszystkiego, co JEST, przyniesie Ci rzeczywistą wiedzę o Tobie, takim, jakim naprawdę jesteś.

Życie jest wieczne. Na naukę, nigdy nie jest za późno.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

http://www.obkvega.com/pl/blog/item/407-rozwoj-ccciv.html

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore