Blogs

Identyfikacja

Często czytam na FB słowa, które mają wyjątkowe przesłanie: jesteśmy jednością!
To prawda, ale czy oznacza to samo dla każdego z nas?

Duch jest jeden, niemniej jednak drogi rozwoju wyodrębnione z całości Energii, są bardzo różne. To owe różnice, jak również silna identyfikacja z wyodrębnioną tożsamością, wprowadzają wielkie zamieszanie i są podstawą wszelkich konfliktów.

Projekcja własnych cech, tudzież wyobrażeń na drugiego człowieka, oczekiwanie spełnienia na własnych zasadach, jak również niezrozumienie wyborów i intencji człowieka, z którym próbujemy nawiązać dialog, niesie wielki ból.

Jednostkowy problem ma swoje odzwierciedlenie w życiu społeczności. Jeśli damy sobie przyzwolenie jako społeczność, na świadomy rozwój emocjonalnego poziomu własnej istoty, stworzymy platformę dla budowania siebie, swej osobowości i społeczeństwa na nowych, sprzyjających wszelkiemu życiu zasadach.

Rozwój emocjonalnego poziomu życia w kierunku odczuwania Miłości niesie ogrom możliwości twórczych, również w skali społecznej. Jak wynika z prac badawczych prowadzonych przez grupę psychologów z Uniwersytetu Michigan, emocje pozytywne są najpotężniejszym źródłem rozwoju ("Teoria emocji pozytywnych" prof. Fredriksson). Dlatego zwrócenie uwagi na ten system informacji, a następnie opracowanie instrumentów służących jego poznaniu, a następnie wykorzystaniu dla dobra jednostki i całego społeczeństwa jest niezwykle ważnym elementem wzrostu świadomości ludzkiej.

Z moich doświadczeń wynika, że ludzie mający problemy na emocjonalnym poziomie życia, często niszczą ten system, bądź pomijają we własnym rozwoju. Takie stanowisko prowadzi do ślepej uliczki, w której kiedyś się znajdą.

Ludzie uciekający od problemów emocjonalnych w medytacyjny stan umysłu, często budzą się po różnie długim czasie trwania tej wątpliwej zabawy z wielkimi problemami natury fizycznej - ciężkimi schorzeniami.

Często dopiero wówczas zauważają absurdalność wyboru takich jak medytacja narzędzi do tworzenia swojego doświadczenia życiowego i siebie samych.

Czym jest i kiedy medytacja służy rozwojowi ludzkiej świadomości?

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska
http://www.obkvega.com/pl/blog/item/121-rozwoj-xxx.html

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Comments

  • I agree.

    The best way to overcome misunderstanding and challenges is to become the overcome. to do so, imagine a world where you simply didn't face it. And then go there in your mind and come back to the one you are in now so you can fix the very thing which challenges you using the dimension of possibility.

This reply was deleted.

Explore