Blogs

Jakże często zewnętrzny świat, będący lustrem, dzięki któremu możemy poznawać głębiny własnego potencjału w działaniu, staje się jedyną realną rzeczywistością?

Kiedy lustro-świat jest sojusznikiem na drodze samopoznania?

Poznawanie własnego potencjału, to zabawa, która przypomina wiosnę... Nie zna schematów, bo nowe inspiracje płyną szerokim kanałem do otwartego serca poprzez odczucia, a potem są bardzo szybko analizowane dzięki umysłowi na zrozumiale dla jednostkowej świadomości wyobrażenia i treści.

Jeśli lustro-świat nie dysponuje określonymi możliwościami energetycznymi dla pełnej manifestacji potencjału, który pragniemy wyrazić, wybieramy nowe elementy niematerialnej rzeczywistości, które są możliwe do realizacji i poznania siebie poprzez doświadczenie.

Marzenia nie umierają, jeśli narodziły się z Miłości. W odpowiednim czasie i warunkach znajdą swoją realizację.

Traktowanie lustra-świata jako jedynej rzeczywistości jest powszechnym zjawiskiem, bowiem na obecnym poziomie rozwoju świadomości podstawą do poznania są zmysły. Informacje, które analizuje umysł stanowią podstawę do rozumienia świata, w którym się znaleźliśmy. Ażeby zmienić ten stan rzeczy istnieje potrzeba zrozumienia, czym realnie jest lustro-świat, a następnie otworzyć się na rozwój innych, niż zmysły, kanałów informacyjnych, którymi dysponujemy. Ludzkie serca powinno stać się przedmiotem naszego zainteresowania, bowiem umożliwia poprzez Energię Miłości dostęp do wszystkiego, co Jest.

Informacja-wiedza docierająca poprzez serce, doświadczana jest jako odczucie. Umysł dysponuje możliwością przetworzenia takich danych na treści zrozumiałe na poziomie intelektu. Z drugiej zaś strony, serce dysponuje potężną mocą urzeczywistnienia tych informacji, które stanowią elementy naszej osobistej podróży życiowej, indywidualnej ścieżki rozwoju.

Lustro-świat potraktowany jako miejsce, które mamy zmieniać według własnego mniemania, bez mądrości własnego serca, to miejsce narodzin wielkiego cierpienia.

Dlaczego?
Świat - lustro odzwierciedla każdy jednostkowy umysł wraz z jego zawartością. W tej materii, każda istota postrzega inaczej, bowiem cechy i przekonania dla jej samo wyrażenia kształtuje ewolucyjnie. Bez odkrycia w sobie, w swym sercu jednoczącej wszystko siły Miłości, konflikt interesów jest nieunikniony, a wraz z nim, pojawia się cierpienie.

Postrzeganie lustra - rzeczywistości w kategoriach poznawania siebie, to niekończąca się, arcyciekawa zabawa w odkrywanie tajemnicy kryjącej się w duchowych zakamarkach własnej istoty.

Dlaczego? 
Z mojej perspektywy nie istnieją dwie identycznie uwarunkowane sytuacje. Ludzie tworzący okoliczności zmieniają się nieustannie... świadomie lub poza świadomością. 
Zjedzenie podobnej porcji tych samych lodów, w tej samej kawiarni, wśród tych samych przyjaciół, niesie inne odczuwanie siebie. Przyjemność doświadczenia, które zainicjowało ponowne spotkanie w takich samych warunkach, może być tylko wspomnieniem.

Analiza sytuacji przyjemnych w parametrach zmysłowego postrzegania, motywuje do stworzenia warunków dla ich ponownego doświadczenia. Często jednak w miejsce oczekiwanego uczucia spełnienia i satysfakcji, pojawia się znużenie, albo wręcz irytacja.

Dlaczego zatem z uporem maniaka tworzymy w oparciu o tę samą bazę - nasze zmysły i analizator pod postacią umysłu, skoro skutki takiego wyboru są dalekie od oczekiwań?

Ażeby doświadczać wciąż na nowo, ażeby każde doświadczenie pachniało wiosną, rozleniwiało ciepłem lata, czarowało jesienną magią barw, zniewalało urokiem płatka śniegu, potrzebny jest dostęp do niewyczerpanego źródła, do Energii Miłości we własnym sercu.

Co czujesz?
To pytanie nieustannie towarzyszyło metodom pracy na warsztatach prowadzonych przez OBK Vega. 
W odpowiedzi otrzymywałam raczej opis zawartości umysłu, aniżeli towarzyszącego stanu uczuciowego. Język opisujący stan emocjonalny był niezmiernie ubogi, a najczęściej uczestnicy nie potrafili powiedzieć czegokolwiek o własnych odczuciach. W miarę upływu czasu - często lat, sytuacja ta ewoluowała. Uzdrowicielski aspekt tańca czy specjalnych form ruchu, muzyka, inspirujące uwalnianie skłębionych uczuć dzięki pracom warszawskich artystów plastyków, zrobiły swoje.

Ciało emocjonalne uwolnione z niskiej energii skłębionego, emocjonalnego bólu, pod wpływem warsztatowych narzędzi do pracy z różnymi poziomami własnej istoty, zaczęło emanować subtelnością i pięknem uczuć wyższych.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore