Blogs

Labirynt

Miłość jest energią, która łączy wszelkie istnienie. Jej przejawy są różne, ale ciepło, serdeczność, akceptacja i wsparcie są wyrażane bez względu na poziom rozwoju świadomości.Nie osądza, nie potępia, bo kogo ma potępiać? Samą siebie?
Miłość poszukuje rozwiązań tam, gdzie żądza zaspokojenia swoich ambicji nigdy nie dociera.

Żądza ( ego kreacja) jest ślepa. Istota kreująca z poziomu żądzy jest całkowicie skupiona na sobie, na realizacji własnych wizji i wyobrażeń. Inni są jedynie pionkami w jej grze. Przedmiotowe traktowanie wszystkich i wszystkiego jest ustanowioną normą w relacyjności. Potrzeby, uczucia, całokształt życia innych istot są dla istoty kreującej z żądzy, niedostrzegalne. Kiedy "pionek" przestaje odgrywać wyznaczoną rolę, wyrzuca się go na śmietnik. Bezceremonialnie, bezdusznie. Ta niegodziwość traktowana jest również z perspektywy ofiar jako norma!!!
Co można powiedzieć o poziomie rozwoju ludzkich uczuć, skoro ofiary same, bez cienia zrozumienia, udzielają wsparcia tym, którzy ich niszczą?
Często, dla uzasadnienia swoich wyborów i działań obliczonych na realizację ich wyobrażeń, ludzie kierowani przez żądzę podbudowują swoje stanowisko filozofią, posługując się przystającymi do ich potrzeb i wyobrażeń elementami wiedzy oferowanej przez autorytety. Istoty wspierające ich działania są jedynie tłem do budowania wielkiego ego. Choć czasami podpierając żądnego władzy, pieniędzy czy materialnych błyskotek człowieka,realizują jakiś projekt, podobnie jako on,  nie znajdują w tym swego spełnienia, satysfakcji, dokładnie tego, czego poszukują  ludzie we własnej realizacji.
Świat budowany przez Miłość jest wyrażeniem najwyższej Prawdy na danym etapie rozwoju.
Świat budowany przez żądzę skazany jest na porażkę, a istoty w tym uczestniczące, bez względu na ilość wygranych bitew, bez względu na uzyskane splendory czy pieniądze, na doświadczanie bólu i cierpienia.
Dlaczego?
Ludzka żądza (w tym "duchowa") jest jak naroktyk. Potrzeba efektów uzyskanych przez "nafaszerowanie" nim organizmu, a szczególnie poklasku, władzy, pieniędzy, czy innych zaszczytów, nieustannie rośnie. Niełatwo jest utrzymać swoją atrakcyjność przez całe życie. Po różnie długim czasie trwania prosperity, następuje spadek zainteresowania. Ludzie, którzy dotychczas byli podziwiani, traktowani w szczególny sposób, przez co utwierdzani w wyobrażeniu o swej wyjątkowości, naraz znajdują się w niezrozumiałej dla nich sytuacji. Czują się oszukani i opuszczeni. Cechy, które ukształtowali na tak zwanym szczycie, nie mają zastosowania dla nowej sytuacji. Nie potrafią się w niej odnaleźć. Wielu wpada w pułapkę samozniszczenia poprzez środki zmieniające stan świadomości, inni kończą nagle i dramatycznie swoją drogę, nie akceptując trudnej lekcji życiowej, którą sami stworzyli ulegając żądzy.
Samoobserwacja, uczciwość wobec siebie samego, rozwój, są kluczem, umożliwiającym ujrzenie siebie i swego  problemu. Czasami do "spojrzenia inaczej" inspirują inne istoty, ale wybór drogi podążania zależy od rozumienia siebie i rzeczywistości, co oznacza, że należy do bezpośrednio zainteresowanego.
Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska
www.obkvega.com

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore