Blogs

Miłość - droga do jedności

Red Poppy Field by Jacky Parker on 500px.com

Ludzka twórczość stanowi wyraz tego, za kogo uważamy siebie na dany moment rozwoju naszej świadomości.

Im bogatszy zespół cech ukształtowaliśmy ewolucyjnie, tym szersza perspektywa rzeczywistości, którą postrzegamy, tworzymy i doświadczamy. Rozwój bogactwa wewnętrznego warunkuje stałe, metodyczne i konsekwentne poszerzanie wiedzy o rzeczywistości.

Świadomość siebie daje pogląd na miejsce, które zajmujemy na drabinie rozwoju osobistego i możliwość najlepszego wyboru, wynikający ze zrozumienia zasadności pogłębienia wiedzy dotyczącej nieskończonego potencjału Ducha w doświadczeniu.

Pragnienie człowieka może być początkiem wspaniałego doświadczenia siebie w realizacji z innymi. Wiedza o swym potencjale pozwala na opcjonalne wykorzystanie narzędzi do tworzenia, czyli myśli, słowa i czynu.

Odczuwanie Miłości jest najlepszym gwarantem wyboru najwyższej jakości myśli i uruchomienia optymalnego działania dla realizacji. Skutkiem tak pojmowanej twórczości jest poszerzenie wiedzy o sobie i swych relacjach z otoczeniem. Nowa wiedza stanowi bazę do wykorzystania na kolejnym etapie naszej podróży. W efekcie rozwijamy naszą świadomość harmonijnie i w jedności ze wszystkim, co istnieje.

Okoliczności życia bywają bardzo różne, często bolesne, jeśli nie posiadamy dostatecznie ukształtowanych cech wewnętrznych, które warunkują wystarczające do przeżycia zasoby materialne czy funkcjonujemy w rzeczywistości trudnej do akceptacji z emocjonalnego punktu widzenia. Pamiętajmy jednak, że trudności życiowe, to rodzaj wyzwania, dzięki któremu mamy możliwość poznawania siebie.

Szacunek dla swego życia, sprzyja poszukiwaniu metod transformowania obciążających negatywnym zabarwieniem uczuć czy nisko-wibracyjnych myśli.

Miłość najskuteczniej stabilizuje wysokość częstotliwości wibracji - poziom rozwoju świadomości, który uzyskaliśmy w toku naszej ewolucyjnej podróży.

Dlaczego kreacja z poziomu odczuwania Miłości jest drogą do Jedności ze wszystkim, co JEST?

Rozwój, to proces wzrastania w częstotliwość wibracji, aż do pełnej integracji z wibracją Najwyższego Stwórcy.

Nasze wyobrażenie o sobie czy wizja, to zaledwie początek drogi do urzeczywistnienia inspiracji w doświadczeniu.

Konsekwencja, cierpliwość, upór, wytrwałość są sprzymierzeńcami naszej realizacji.

Konsekwencja, cierpliwość, upór, wytrwałość są sprzymierzeńcami naszej realizacji.

Każda istota podąża jedyną i niepowtarzalną drogą. Doświadcza w jedyny i niepowtarzalny sposób tej samej rzeczywistości. W związku z tym jej wiedza, sposób widzenia i tworzenia różnią się od jakiejkolwiek innej istoty. To, co je łączy, to świadomość siebie i Energia Miłości, o ile istoty odkryły ją w sobie w odczuwaniu.

Droga innego człowieka, wiedza, doświadczenie, mogą jedynie inspirować.

Wszelkie naśladownictwo wynika z braku wiedzy lub zrozumienia, kim człowiek jest i czym jest rzeczywistość.

Z czego wynika niechęć do samopoznania? Czy brak wiedzy o sobie ułatwia czy utrudnia realizację naszych marzeń?

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

http://www.obkvega.com/pl/blog/item/412-rozwoj-cccix.html

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore