Blogs

Natura Miłości

Kochaj i rób, co chcesz...

św. Augustyn

Miłość nie manipuluje, nie spekuluje, nie ocenia, nie odrzuca, nie oczekuje....
Serce wypełnione Miłością śpiewa własną pieśń, bowiem taka jest Miłości Natura....

Identyfikacja naszej istoty z osobowością jako jedynym przejawem Energii Życia wynika z zawężonego do zmysłów oglądu rzeczywistości.

W miarę rozwoju, bardziej świadomego nasze postrzeganie i rozumienie siebie i otaczającego świata ulega zmianie.

Jeśli skupisz się na własnym odczuciu związanym z określonym człowiekiem, uzyskasz więcej trafnych odpowiedzi na jego temat, aniżeli jest w stanie wymyślić spekulatywny umysł.

Interpretacja słów, obrazów, dźwięków mówi wiele na temat osoby, która interpretuje, mniej na temat istoty, która wyraża przez nie swoje "wnętrze".

Czy to, co myślisz ma związek z tym, co realnie czujesz i tym, co mówisz...?

Czym jest obawa przed uczciwym, zgodnym z naszymi odczuciami wyrażaniem siebie...?

Dlaczego kamuflowanie prawdziwych intencji i sposobu doświadczania rzeczywistości, opóźnia rozwój człowieka?

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore