Blogs

 

Colours Of Happiness by Kimber Leigh on 500px.com

Manipulacja, to narzędzie wykorzystywane w relacjach dla uzyskania zysku (czymkolwiek by on nie był).
Miłość nie wykorzystuje tego narzędzia, bowiem jej celem jest jak najpełniejsze poznanie własnego potencjału w doświadczeniu. Relacja jest zwierciadłem, a nie polem działania. 
Osoba manipulująca działa dla zewnętrznego celu. Nie interesuje ją zgubny wpływ jej działania na kogokolwiek. Jeśli celem walki jest drugi człowiek, często nie dostrzega potrzeb tej istoty. Ważny jest zysk. Nie zawaha się przed wszelką niegodziwością, aby wygrać swoją batalię.

Istota, która wykorzystuje manipulację, to często człowiek mający duży problem z własną emocjonalnością. Pragnie uzyskać większe poczucie bezpieczeństwa dzięki relacjom z innymi, jego zdaniem lepiej radzącymi sobie w rzeczywistości. To iluzja... Buduje dom na piasku.

Opieranie własnego poczucia bezpieczeństwa na relacjach niesie wiele bólu, bowiem związki rozpadają się, ludzie odchodzą. Jeśli uświadomiłeś sobie swój problem, pracuj z poziomem własnej istoty, który wymaga uzdrowienia. Z innymi, owszem tak, ale bez uzależniania się od kogokolwiek.

Emocjonalne zniewolone istoty łatwo ulegają presji zewnętrznej. Jeśli dostrzegasz w sobie ten problem, spójrz na relację z innym człowiekiem z pewnej perspektywy. 
Droga od emocjonalnego zniewolenia, gdzie bierzesz odpowiedzialność za uczucia innych, do emocjonalnego wyzwolenia, gdzie zwracasz innym odpowiedzialność za to, co myślą i czują, wiedzie przez gniew. Gniew jest naturalną reakcję na próby zawłaszczenia sobie przez inną istotą prawa do decydowania o Twoim życiu, Twoich wyborach i decyzjach.

Jeśli nie uwolnisz siebie od odpowiedzialności za uczucia i myśli innych ludzi, stajesz się obiektem nieustannego polowania ze strony zachłannych na Twoje dobra istot. 
Emocjonalne zniewolenie - Gniew - Emocjonalne wyzwolenie, to droga, którą należy pokonać dla własnego i innych najwyższego dobra. Najwyższym dobrem człowieka jest powrót do wolności wewnętrznej, co oznacza możliwość decydowania o sobie bez czepiania się na siłę innych istot.

Wybory uzależnionego od czegokolwiek lub kogokolwiek człowieka, znacznie różnią się od wyborów człowieka wolnego. Jednak na wolność wewnętrzną trzeba sobie zapracować. Jeśli manipulujesz, masz z tym problem.

Praca nad sobą zmierza do coraz większej świadomości siebie, swego potencjału i możliwości twórczych.

Kreując w oparciu o własny potencjał, wykorzystując przy tym siłę serca, uzdrawiasz siebie.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore