Blogs

Powrót do nurtu

Spring haze by Anna Drobyazko on 500px.com

Każda istota, to samodzielny świat. Tworzy i doświadcza skutków własnej twórczości.Twórczość określa ją najdoskonalej. Uwypukla cechy, którymi dysponuje we własnej realizacji oraz przekonania stanowiące bazę dla podejmowanych decyzji.

Wielu ludzi doświadcza cierpienia bez świadomości tego, że sami je stworzyli. By przetrwać ból uruchamiają psychologiczne mechanizmy obronne takie jak zaprzeczenie, tłumienie czy projekcja. W pierwszym momencie spełniają one pozytywną funkcję, dają czas na zastanowienie się i dokonanie wyboru możliwie najkorzystniejszego. Ale niektórzy ludzie zaczynają je stosować nawykowo w rezultacie czego wycofują się z pędzącego nurtu życia.

Izolacja sprzyja rozwojowi pełnego niechęci stosunku do siebie samego i pogłębia problem. Warto wówczas zastanowić się nad poszukaniem pomocy, najlepiej u specjalisty od psychoterapii. Jeśli taki stan trwa dalej, po pewnym czasie dochodzi do rozwoju choroby. Często dotyczy ona upośledzonej sprawności układu odporności i wyraża się poprzez choroby z nim związane.Nowotwory, schorzenia autoimmunologiczne, alergie, przewlekłe stany zapalne, to najbardziej znane grupy schorzeń będących konsekwencją lekceważenia bądź nieumiejętności zaspokojenia swoich potrzeb.

W jaki sposób powrócić do nurtu życia, by zaspokoić swoje potrzeby, zrealizować marzenia?

Poniżej zamieściłam kilka tekstów ze strony Cosmic Nation. Zapraszam do przeczytania, refleksji, być może skorzystania w praktyczny sposób z doświadczenia autora. Warto zadbać o pewne poziomy życia, zanim dopadnie nas (nieświadomie stworzymy) trudny problem.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore