Blogs

Potrzeba

Rozwój ludzkiej istoty, to konsekwentna praca nad podnoszeniem Energii na wielu poziomach własnego istnienia.

Narzędzi dla realizacji jest wiele, ale o wyborze najstosowniejszych dla danego człowieka decyduje mądrość intuicyjna.

Medytacja niewiele wnosi do realnego rozwoju, jeśli równolegle nie transformujemy Energii na innych poziomach.

U istot wykorzystujących narzędzia do pracy na subtelnych poziomach bez konsekwentnej pracy nad transformowaniem Energii w I, II i III czakrze, często dochodzi do bolesnej dysharmonii w funkcjonowaniu danej istoty jako integralnej całości.

Trzeba wówczas powrócić do miejsca odrzucenia siebie, zlokalizować problem, który wiąże się z brakiem realizacji potrzeb. W miarę możliwości zrealizować potrzebę - uzupełnić brakujące częstotliwości wibracji, by podążać dalej.

Często rezygnujemy z realizacji własnych potrzeb... Nie rozumiemy, że to oznacza jednocześnie stagnację w rozwoju. Dopóki nie wzrośniemy w miłość własną w stopniu umożliwiającym realizację realnej potrzeby, tkwimy w martwym punkcie dla dalszego wzrastania.

Samoobserwacja otwiera drogę do zrozumienia siebie, własnych intencji i sposobu ich wyrażenia, a także rozumienia płynącego z doświadczeń i wykorzystania wniosków do kolejnego poziomu tworzenia rzeczywistości.

Nie można "przeskoczyć siebie", czyli tego kim jesteś na tu i teraz. Świadomość umożliwia właściwą ocenę realnego poziomu rozwoju i wybór najwłaściwszych narzędzi, metod i kierunku koniecznych dla dalszego wzrastania.

Samoobserwacja, medytacja, to tylko narzędzia służące rozwojowi. Właściwe ich zastosowanie wiąże się z otwarciem na własną mądrość intuicyjną (mądrość serca) i wykorzystanie jej dla dalszego wzrastania.

Należy uświadomić sobie, że o sposobie wykorzystania narzędzi decydujemy my. Narzędzia niewłaściwie zastosowane przynoszą więcej strat niż korzyści.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

http://www.obkvega.com/pl/blog/item/201-rozwoj-xcix.html

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore