Blogs

Samopoznanie

Każda relacja jest sposobnością poznania siebie.
Każda relacja daje jedyną i niepowtarzalną szansą na wyrażenie naszych odczuć, uczuć, myśli i przekonań.
Każda relacja przynosi wiedzę o miejscu naszego rozwoju w aspekcie miłości, szacunku, współczucia dla innej cząstki Oceanu Ducha.
Każda relacja będąc lustrem dla nas samych, niesie wskazówki dotyczące kierunku dalszego rozwoju, o ile zaakceptujemy edukacyjny jej aspekt.
Błogosławieństwem trudnych relacji jest możliwość odkrywania naszych wewnętrznych ran i ich uzdrowienia, o ile zaakceptujemy edukacyjny aspekt kontaktów międzyludzkich i przestaniemy oskarżać świat za ich powstanie. Zastanówmy się raczej nad wiedzą na bazie której rozwijamy nasze doświadczenie życia, naszymi ukształtowanymi często karmicznie przekonaniami, a także odpowiedzialnością za własne wybory. 
Oskarżanie innych za własne niedoskonałości przynosi jedynie brak zrozumienia dla życiowej lekcji i bezproduktywną stagnację. Człowiek staje się niebezpieczny, jeśli nie bierze odpowiedzialności za swoje myśli, uczucia i działanie.

Dojrzałość do świadomego tworzenia własnej rzeczywistości jest integralnie związana z odpowiedzialnością za własną twórczość. To, co tworzymy wiąże się z posiadaniem określonych wewnętrznych cech, które warunkują sposób w jaki percypujemy rzeczywistość. Świadomość, że sposób postrzegania i doświadczania rzeczywistości zależy od ukształtowanych na bazie doświadczeń cech, powinien kierunkować istot na dokonanie najwłaściwszego kierunku dla dalszego rozwoju, a w konsekwencji świadome, doświadczenie tego, czego pragniemy.

My i tylko my decydujemy o kolejnym wyborze. Obciążanie innych za dokonywane przez nas wybory i idące za nimi działania jest bezsensownym rozpraszaniem Energii i stagnowaniem w rozwoju własnym.

Wszelka niemoc w transformowaniu własnej rzeczywistości opiera się na fałszywych przekonaniach, że to inni decydują o naszym życiu. Najczęściej to nam brakuje miłości, zaufania do siebie, odwagi czy empatii, by zrealizować swoje zamysły. Zamiast rozpraszać Energię na oskarżenia, otwórzmy się na ukształtowanie potrzebnych dla naszej dalszej twórczości cech i dziękujmy tym, którzy wspierają nas w tej podróży. Pokora i wdzięczność, to klucze do sukcesu związanego z transformowaniem własnych przekonań - starych struktur, które dla adepta rozwoju powinny stać elastyczną ramą doświadczenia własnego.

Traktowanie negatywnych emocji własnych, jako systemu informacji wewnętrznej, a nie skutku postępowania innej istoty w relacji z nami, przywraca nam moc zarządzania sobą i własnym doświadczeniem życiowym. Doświadczanie emocji zwanych negatywnymi ma związek z brakiem realizacji naszych własnych potrzeb. Samorealizacja wiąże się z posiadaniem ukształtowanych na odpowiednio wysokim poziomie własnych wewnętrznych cech  warunku wszelkiej realizacji.

Kreując własne pomysły, pamiętajmy, że żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest Boską Energią, która poznaje Siebie w doświadczeniu. My jesteśmy jej formą, która służy głębszemu samopoznaniu. Miłość i głęboki szacunek dla wszystkich i wszystkiego, wyrażany do każdej przejawionej formy życia bez względu na poziom rozwoju jej świadomości, jest miarą naszego rozumienia i doświadczenia Boskiej Rzeczywistości.

Na czym - Twoim zdaniem, polega wolność w relacjach międzyludzkich?
Czy Twój ogląd rzeczywistości jest taki sam, jak ogląd drugiego, inaczej skonfigurowanego pod kątem posiadanych cech człowieka?
Biorąc po uwagę wielką różnorodność w zakresie zamanifestowanych form życia i ukształtowanych przez nie cech, co realnie łączy je wszystkie w doświadczeniu ?

Co oznacza dla Ciebie sformułowanie "budować świat z poziomu Energii Miłości"?
Czym jest dla Ciebie Energia Miłości?

Emocjonalne zniewolenie jest stanem świadomości, gdzie bierzemy odpowiedzialność za uczucia innych ludzi.

Zrozumienie, że to my odpowiadamy za zawartość naszego umysłu pod kątem myśli i wyobrażeń, jak również to my decydujemy o tym, czy potęgować negatywne uczucia, czy poszukiwać ich przyczyny i transformować je, uwalnia nas stopniowo od poczucia odpowiedzialności za innych, za to, co sami dla siebie wybierają i tworzą.

Emocjonalne wyzwolenie jest stanem świadomości, gdzie przestajemy brać odpowiedzialność za uczucia innych ludzi, rozumiejąc, że są one cenną dla nich lekcją na drodze ich własnego wzrastania w rozumieniu i tworzeniu rzeczywistości na coraz bardziej złożonym poziomie. Jednocześnie uwolnienie od odpowiedzialności za uczucia innych ludzi, otwiera nasze serce na Energię współczucia i miłości, która może im pomóc uwolnić ich własny ból.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

http://www.obkvega.com/pl/blog/item/203-rozwoj-ci.html

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Comments

 • Love is the truth, the light and the way.

  • Tak. Jednak....
   Jest jeden warunek - trzeba ją odczuwać.

   • If you don't feel love, but you are attracted to it. You are experiencing hope.

    • Jeśli nie od czuwasz Miłości, trzeba uwolnić blokady: ból, lęk, cierpienie, by doświadczyć ciepła własnego serca.

This reply was deleted.

Explore