Blogs

Zrozumienie

Każda istota tworzy swoją rzeczywistość w oparciu o najgłębsze wewnętrzne przekonania. Kreacja powinna je weryfikować. Jeśli skutki naszego działania niszczą nas lub innych, należy zmienić przekonania.

Żeby zmienić rzeczywistość, trzeba zaakceptować konieczność przemiany własnej.

Zanim jednak ochoczo przystąpimy do tego wyzwania, przyjrzymy się uważnie sobie. Jeśli dorośliśmy wewnętrznie do realizacji w oparciu o nowe idee zawarte w naszym potencjale, działanie przyniesie oczekiwane zmiany. Nasza transformacja wyłoni nowe cechy bądź cechę, która umożliwi wyrażenie siebie w naturalny, harmonijny sposób inaczej.

Rozumienie siebie, swej dotychczasowej egzystencji, to baza dla jakiegokolwiek rozwoju. Z mojego punktu widzenia rozwój jest procesem uwarunkowanym. Kochający ludzie, dzielący się wiedzą czy, innymi cennymi darami na bazie miłości, to wielki skarb. Szanujmy siebie, realizujmy kolejne elementy wewnętrznej układanki, traktując zewnętrzny świat jak dar, dzięki któremu możemy poznawać siebie. Pamiętajmy, że miejscem pochodzenia wszystkich i wszystkiego jest ten sam Duch.

Jeśli pomimo tworzenia cierpienia nie chcemy pracować nad sobą, nad wewnętrzną przemianą, zastanówmy się nad przyczyną takiej decyzji. Często bywa nią strach wynikający z niewiedzy o naszej wewnętrznej naturze.

Obecność strachu wiąże się z utożsamieniem własnej istoty z wyobrażeniem o sobie, zasadzonym na bardzo ograniczonej percepcji zmysłowej. Identyfikacja z osobowością jest koniecznością dla rozwoju człowieka, ale kurczowe trzymanie się takiej koncepcji siebie jest zgubne.

Akceptacja swej płynnej natury, przyzwolenie na nieustanną przemianę siebie, uwalnia bądź ogranicza doświadczanie cierpienia.

Wyposażona w doskonałe cechy jednostka ma możliwość tworzenia wielce satysfakcjonującego doświadczenia życiowego, ale dla adepta rozwoju duchowego, oznacza to początek drogi do doświadczenia jedności.

Źródłem przemocy jest strach, wybudowany na wyobrażeniach o własnej tożsamości.
Miłość uzdrawia wszelkie rany.

"Pozbyć się cierpienia, to tak jakby pozbyć się własnego cienia. Ptakiem we wnętrzu swym się stać, bo ptak na niebie nie ma cienia"...

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska
http://www.obkvega.com/pl/blog/item/169-rozwoj-lxvii.html

Email me when people comment –

<a href="http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577">http://ezinearticles.com/?Let-Us-Change-the-World-Through-the-Change-of-Ourselves&amp;id=1859577</a>

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Comments

 • Self transformation, or simply, life transition in other words is beautiful to see in someone. Because it shows their soul shining through becoming the desire of life itself.

  • Odczuwanie piękna transformacji zarezerwowane jest dla istot, które w toku ewolucyjnej podróży uwolniły swoje ciężkie blokady. Wówczas proces stawania się wciąż od nowa, jest miłą niespodzianką doświadczania w rzece życia, której nurtem jest Miłość.  

   • That stream is exactly what I wish to unite all over the world. Lots of them, all working in harmony.

    • Jabłko nie dojrzeje dlatego, że pragniesz je zjeść. Potrzebuje wiedzy i kochających rąk ogrodnika, warunków klimatycznych, w tym łaskawych, ciepłych promieni słońca i obfitości opadów, wreszcie czasu. Z serca życzę radości w realizacji Twoich marzeń.

     • Naturally beings mature and evolve. But then they flourish together because of how they evolve together. As opposed to the way it is now. Separate, and isolating.

      • Gotowość do realizacji jest jak wszystko w kreacji, uwarunkowana. Wystarczy wybór odległy od odczuwania miłości, a droga życia wszystkich uczestników zmienia się, często jest niezrozumiała i kręta. Dlatego uważam, że miłość i odpowiedzialność zawsze kroczą razem. 

       • I have never seen such concepts as separate. They have always been meant to understand one another. Responsibility meaning purpose. Love meaning connectivity.

        • Gdyby ludzkie serce wypełniała miłość, a nie strach, miałbyś powód do wielkiej radości już dzisiaj. Twoja realizacja, podobnie jak i wielu istot przebiegałaby w spokoju i kreatywnej harmonii. Otwartość na uwalnianie blokad emocjonalnych w tym, lęku, to wstęp do otwierania serca na miłość i budowania na tej bazie energetycznej, Nowej Ery. 

         • This is so true. Love is the acceptance of all that is because we are a part of it. We are able to shape what shapes us in return by the experience we create. Fear is just a path people follow because they don't want to stop loving. That's why it is so prominant in today's society.

          In order to qwell it, we must first understand how it can be transmuted into the true passion of that which connects us to the reality we are in or at now.

          • Myślę, że istotna jest otwartość na nowe koncepcje (lęk ogranicza wybór). Duch jest jeden, Jego form wiele. Gdyby ludzie zmienili paradygmat (z obowiązującej Zasady Odrębności na Zasadę Jedności) i dokonywali wyborów z wiedzą o tym, kim są sami, jak również kim jest osoba obok, ograniczyłoby to akty przemocy i pozwoliłoby społeczności ziemskiej podnieść poziom wibracji. Kształtowanie z szacunkiem i miłością osobowości dziecka, czyli zmiana w sytemie edukacji. Praca z emocjami, dla zainteresowanych zajęcia warsztatowe umożliwiające uwolnienie blokad i ukształtowanie osobości ukierunkowanej na samodzielne podnoszenie poziomu wibracji.
           Rozwój musi stać się zyskiem, przepustką do lepszego życia. 

This reply was deleted.

Explore