Forum

Spirits Of Love

Soul consciousness itself. this is something I want to talk about because it is so often misunderstood.

To be who you are. This means, to know yourself. To find the answers you seek within. All concepts we have explored together and individually at some point during our lives. What makes it special however, is the work put into it. It doesn't take much, to feel the guiding mind of your soul, once a connection has been established. There is no mental strain, and no need to feel separated from feeling. You become empowered by that which you feel, because that which you do is guided by that which empowers your heart.

It may sound like a bunch of love talk to you, but imagine if you will. Your heart is a vibration. Everything you feel. Anger. Sadness. Joy. Laughter. Love. Fear. It has a purpose. It is meant to guide you towards something, which ever in your mind's eye that may be. Your self is always waiting for this to happen around the corner. One that is only blocked by a separation of mind, body and spirit. Once working together in harmony, truly anything can be achieved. Because the feeling is of one vibration as you become acquainted with the energies of love, through the empowerment of soul awareness.

Soul is self awakening. Self realization. Self understanding. Awareness is truth. Enlightenment. The event you are in. Soul awareness, is the perception of how vibration creates your reality. How you are attuned to the world around you through that which you feel, sense and respond to accordingly. Intelligence, intuition, psychic analysis is all based from this visualization. If you see from the heart, you become aligned with the reality you desire. Because you desire it for you. So now you become the attraction reality seeks for to be the answer to that which you request of reality to receive in due time.

Allowing nature to run it's course here, instead of trying to guide yourself along a path of misunderstanding shall lead you to know who you truly are. A soul unbound. When you deny who you are, you only create a block for yourself to truly shine as you acquaint yourself with the reality of that which you find yourself in. You are either a leader, a follower or an observer which is why 3 densities of existence, allow for only 3 types of action to occur in general. If you are anything else, you become a possibility. To harmonize yourself with being the possibility, you create it here directly without the need for it to manifest itself through others. as they so often wait for it to be done by some other means of direct access to such dreams, hopes and ideals. Avoiding this, takes you straight to the purpose you are in living memory to either achieve or complete. Doing anything accept this results in you knowing the purposes of others likewise, however also brings you to a state of realization in getting to know them personally by playing  apart in another's dreams. As opposed to you truly living your own.

I'll let you in on a secret, no more. You don't need to follow a step system to get there. All you need to do is imagine yourself empowered by that which you want, because you already have it. Work from there to transmute the possibility into the reality using your mind's eye. You already created the possibility to imagining into being itself. It's that simple. that effective. And that powerful. You are the answer you seek for and always will be.

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Email me when people reply –

Replies

  • Obecnie na Ziemi są istoty reprezentujące wiele poziomów rozwoju, co oznacza, że nie ma uiwersalnego klucza, dzięki któremu mogą podążać we właściwym dla siebie kierunku. Człowiek, który rozwinął w sobie samodyscyplinę, nieugiętość, cierpliwość, wytrwałość, uczciwość w relacji z samym sobą czy mądrość, z łatwością poszybuje na drabinie świadomości w górę, jeśli mocą, która będzie pachała jego marzenia jest Miłość. Ale dokąd pragnienie realizacji marzeń doprowadzi istotę bez takich cech? Nie zawsze pragnąć, oznacza zrealizować, a na dodatek ludzie oczekują szybkich rezultatów...
    Z mojego oglądu Miłość jest Energią jednoczącą wszystko i wszystkich, tworzącą wszystko, co zostało zamanifestowane. Jest również wiele poziomów doświadczenia tej Energii w zależności od poziomu rozwoju świadomości. Często jest problem z rozumieniem zawartości pojęcia  Miłość ...Z wyższej perspektywy wygląda to inaczej niż dla istot, które dopiero zaczynają świadomą podróż. Twoje słowa wyrażają cenną Prawdę prosto i zwięźle, ale ...ile osób realnie rozumie, co napisałeś? W Bagavad-Gicie, Kriszna wspomina, że ludzie przynoszą wraz z narodzinami na świat zespół cech własnej Energii, cech, które dusza wypracowała w toku ewolucyjnego rozwoju. W związku z tym można podzielić ludzi na kilka charakterystycznych grup: ludzi z inklinacjami do rozwoju intelektualnego i duchowego, ludzi o cechach żołnierzy, kupców, robotników. Co uczynili ludzie z niższego poziomu rozwoju świadomości z wiedzą przekazaną przez Krisznę? Utworzyli sztywną strukturę, system kast, ograniczający i absurdalny. Nijak się ma do wiedzy i jej rozumienia z wyższego poziomu świadomości. Myślę, że należy o tym pamiętać przekazując wiedzę. 

This reply was deleted.

Explore