Photos

28641007_1893579247319932_668144679_o

Obraz, który widzisz jest na pewnym poziomie doświadczenia nie samą Rzeczywistością, ale jej odbiciem. Jeśli wnikniesz w głąb tego, co widzsz, odkryjesz w odczuciu nowe znaczenie tego, czym Rzeczywistość Jest.

Email me when people comment –

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Explore