Videos

Bruce Lipton & Rupert Sheldrake - "pojedynek" gigantów, cz.1

Views: 6
Get Embed Code

Ten przyjazny pojedynek pokazuje jak wielu znakomitych myślicieli stara się nawrócić nas na prawidłowe myślenie. Jesteśmy od wielu pokoleń programowani na me...

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Email me when people comment –