Videos

HeartMath - Mysteries Of The Heart

Views: 2
Get Embed Code

Badania wyjaśniają, w jaki sposób serce odgrywa niezwykłą rolę w naszym życiu, daleko wykraczającym poza to, co powszechnie znane. Kliknij tutaj, aby wziąć udział w warsztatach: Enlace español: http ...

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Email me when people comment –