Videos

HeartMath - Science Of The Heart

Views: 2
Get Embed Code

Nauka pomaga opisać i zidentyfikować wyjątkowe i ważne połączenie między sercem, mózgiem i samą planetą. Wysłane na nasz hiszpański Speaking au ...

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Email me when people comment –