Videos

Conversion of your video is pending…

Sweet Mama Dog Interacting with a Beautiful Child with Down Syndrome. From Jim Stenson.

Życie jest pełne wyjątkowych chwil, otwórz oczy, otwórz umysł, a przede wszystkim otwórz swoje serce, zobaczysz. Znalazłem to wideo online, nie kręciłem tego ...

You need to be a member of United Starseeds to add comments!

Join United Starseeds

Email me when people comment –